Sala kommun – en attraktiv partner

Utställare

No entries were found.

Visar 0 resultat

Sala kommun - en attraktiv partner

Sala kommun deltar på Salamässan med flera enheter i en gemensam monter under temat ”Attraktionskraft”. Kommunen kommer att genom samverkan stärka platsens varumärke.

– Vi vill visa kommunens faktorer för attraktionskraft och ge ett samlat grepp över våra styrkor och möjligheter, säger Carina Eriksson som arbetar med det lokala näringslivet och besöksnäringen i kommunen.

 

Foto: Creative Mill Kommunikationsbyrå AB, mill.se